پایان نامه اثر پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های ایمنی جوجه‌ های گوشتی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پایان نامه اثر پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های ایمنی جوجه‌ های گوشتی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.|فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 81 حجم فایل:915 کیلوبایت فهرست مطالب: فصل اول: كليات تحقیق 1 مقدمه 2 بیان مسئله 4 سوال کلی 5 اهمیت و ضرورت تحقیق 5 فرضیه های تحقیق: 7 تعاریف: 7 الف) تعاریف نظری: 7 ب) تعاریف عملیاتی: 8 فصل دوم: ادبیات تحقیق یا پیشینه |450931|isnafile|

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 81

حجم فایل:915 کیلوبایت

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات تحقیق 1
مقدمه 2
بیان مسئله 4
سوال کلی 5
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
فرضیه های تحقیق: 7
تعاریف: 7
الف) تعاریف نظری: 7
ب) تعاریف عملیاتی: 8
فصل دوم: ادبیات تحقیق یا پیشینه 9
مقدمه 10
● تاریخ پروبیوتیک 10
● شناسنامه پروبیوتیک 11
الف) مروری بر توسعه پروبيوتيك‌ها 11
1- تركيب ميكروفلور روده 11
• سن حيوان 12
• تركيب جيره غذايي 12
• محيط 12
• استرس 12
2- نقش ميكروفلور روده در حيوانات 12
3- تركيب پروبيوتيك‌هاي در دست تهيه 13
4- انتخاب ارگانيسم‌ها براي استفاده به عنوان پروبيوتيك 14
5- پروبيوتيك به عنوان يك افزودني غذائي براي حيوانات مزرعه 16
ب) مبانی نظری پژوهش 18
1) تولید مواد پیشگیری کننده 18
2) مسدودکردن کردن محل های اتصال در میکروب های بیماری‌زا 18
3) رقابت برای تغذیه 18
4) تحریک سیستم ایمنی 18
5) ترکیب و اجزای فرآورده های پروبیوتیکی 19
6) خصوصیات یک پروبیوتیک ایده آل 19
7) فواید استفاده از مکملهای پروبیوتیکی در دامهای اهلی 20
8) مکانیسم عمل پروبیوتیکها 20
9) زمان و موارد مصرف مکمل های پروبیوتیکی در طیور 21
10) تأثیر بر طیور گوشتی 21
11) پروبیوتیکها به عنوان جایگزینی برای آنتی‌بیوتیکها 21
ج) نظریات و شواهد ارائه شده: 22
د) بررسي تخصصي تأثير پروبيوتيك بر ايمني جوجه‌هاي گوشتي 27
1- استفاده از پروبیوتیک‌‌ها در جیره جوجه‌های گوشتی 27
الف) اثرات عملکردی 27
ب) تغییر در تعادل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش 28
ج) تغییر و تقویت سیستم ایمنی 29
چ) تغییر در خصوصیات ظاهری پرز‌‌های روده 30
خ) تغییر در جذب مواد مغذی 30
2- مقايسه پروبيوتيک و واکسن کوکسيديوزبر آلودگي تجربي کوکسيديايي و تأثير آن در جوجههاي گوشتي 32
3- مقايسه اثر پروبيوتيك با پريبيوتيك، آنتيبيوتيك محرك رشد و... بر عملكرد و ايمني جوجههاي گوشتي 38
4- اثر سطوح مختلف پروبيوتيک (بايومين ايمبو) بر عملکرد و خصوصيات جوجه‌هاي گوشتي 42
5- اثر پروبيوتيك بر مرفولوژي، جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش و خصوصيات ايمني جوجه‌هاي گوشتي 43
6- پروبیوتیک و تأثیر عوامل آن، روی نیروی پارگی رودهی جوجههای گوشتی با نگرشتي بر آنتي‌بيوتيك‌ها 45
تحقیقات پیشین 48
الف) تحقیقات خارجی 48
ب) تحقيقات داخلي: 49
فصل سوم: روش اجرای تحقیق 52
روش پژوهش: 53
جامعه آماری: 53
نمونه آماری: 53
روش نمونه گیری: 53
ابزار گرد آوری اطلاعات: 53
پایایی ابزار گردآوری اطلاعات: 54
روش تجزیه و تحلیل داده ها: 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 55
مقدمه: 56
الف) در این فصل داده های جمع آوری شده ابتدا توصیف و سپس تجزیه و تحلیل می گردد. 56
ب) تجزیه و تحلیل داده ها 57
فرضيه اول 57
فرضيه دوم 58
فرضيه 3 59
فرضيه 4 60
فصل پنجم: نتیجه گیری 61
نتيجه‌گيري مربوط به پژوهش در فصل 3 و 4 66
محدودیت های پژوهش 68
پیشنهادها 70
منابع و مآخذ : 72

فصل اول:
چکیده:
‏این پژوهش برای بررسی اثر پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام شد. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام شد. برای انجام آزمایش از ٢٢۴ ‏قطعه جوجه گوشتی سویه راس ٣٠٨ ‏استفاده شد. جوجه‌ها برای مدت ۴٩ ‏روز روی بستر پرورش داده شدند. جیره‌های غذایی بر اساس پیشنهادها و جداول NRC آغازین، رشد و پایانی تهیه شدند. در پایان دوره پرورش از هر واحد آزمایش یک قطعه جوجه گوشتی که کمترین اختلاف وزنی را با میانگین وزن آن قفس داشت، جهت تعیین خصوصیات لاشه کشتار شدند. برای خون گیری سه قطعه جوجه گوشتی از هر قفس انتخاب شدند و خون گیری در دو مرحله ٢٨ ‏و ٣۵ ‏روزگی انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از پروبیوتیک سبب بهبود عملکرد شد، به طوری که جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با پروبیوتیک در دوره های آغازین، رشد و پایانی در مقایسه با گروه شاهد، ضریب تبدیل غذایی کمتری داشتند. استفاده از پروبیوتیک سبب افزایش معنی دار بازده لاشه، وزن کل دستگاه گوارش، وزن پانکراس و طول روده های کور شد. مقدار چربی حفره شکمی‌در جوجه‌های تغذیه شده با پروبیوتیک (84/0 درصد) نسبت به گروه شاهد (8/1 درصد) کاهش معنی داری را نشان داد. به علاوه پروبیوتیک سبب کاهش PH روده و افزایش معنی دار تیتر گ امبورو و نیوکاسل شد. با توجه به نتایج این آزمایش می‌توان گفت که استفاده از پروبیوتیک سبب بهبود کیفیت لاشه، کاهش میزان چربی حفره شکمی و افزایش شاخص های ایمنی جوجه‌های گوشتی می‌شود.

مقدمه
پرورش طیور گوشتی در چند ساله اخیر با توجه به نقش و اهمیت خاصی که در تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان دارد رشد چشم گیری داشته است، به صورتی که از پرورش سنتی به صنعتی عظیم تبدیل شده است.

بیان مسئله
پروبیوتیک‌ها ترکیبات میکروبی زنده ای هستند که مستقیما به جیره دام و طیور اضافه می‌شوند و اثر بسیار مطلوبی بر عملکرد و سلامت آنها دارند. این میکروارگانیسم ها نه تنها ایجاد بیماری نمی‌كنند، بلکه از تکثیر و رشد باکتری‌های بیماری‌زا نیز در دستگاه گوارش حیوانات جلوگیری کرده و موجب افزایش میکروفلور مفید در سیستم گوارش طیور می‌شوند.

سوال کلی
آيا پروبيوتيك عملكرد مثبتي در ايمني جوجه‌هاي گوشتي ايجاد مي‌كند؟

سوالات جزئی
1- آيا پروبيوتيك بر مصرف خوراك در دوره‌ آغازين تأثير دارد؟
2- آيا پروبيوتيك بر مصرف خوراك در دوره‌ رشد تأثير دارد؟
3- آيا پروبيوتيك بر مصرف خوراك در دوره‌ پاياني تأثير دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
تحت شرایط زندگی عادل و غیر صنعتی، حیوانات به طور طبیعی بدن خود را ازحیوانات بالغ و همچنین از محیط زیست جذب می‌كنند.

اهداف:
هدف از این پژوهش بررسی اثر پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های ایمنی جوجه‌های گوشتی می‌باشد.

فرضیه های تحقیق:
فرضیه های پژوهش عبارتنداز:
1- پروبيوتيك، تفاوت معني‌داري در دوره‌هاي آغازين، رشد و پاياني ايجاد مي‌كند.
2- پروبيوتيك، تفاوت معني‌داري در افزايش وزن در دوره‌هاي مختلف دارد.
3- پروبيوتيك، اثر معني‌داري بر بازده لاشه و وزن كل دستگاه گوارش مي‌گذارد.
پروبيوتيك، اثر معني‌داري بر تيتر آنتي‌بادي گامبرو و تيتر نيوكاسل در چالش ايمني دارد.مطالب دیگر:
🔗گزارش عملكرد فاوا تير 87🔗گزارش كار آزمايشگاه اپتيك🔗گزارش مركز تحقيقات فيزيولوژي🔗گزیده ای از« سیری درنهج البلاغه🔗گلکاری🔗گوش🔗گیاه خوار یا go veg🔗گیاه خواری و سبزیجات🔗لباسهاي حفاظت فردي🔗لوله گذاري و خارج کردن لوله تراشه🔗لوله های پلی اتیلن دو جداره در صنعت فاضلاب🔗لیپو دیستروفی🔗لیشمانیوزها🔗لینگو🔗ليزر و اصلاح عيوب انكساري🔗ليزرهای نيمرسانا🔗ماریو بوتا🔗ماشینهای cnc🔗ماگماتیسم و سنگهای آذرین🔗مالاريا🔗مايعات و جامدات🔗مباحث تئوری حقوق تجارت درس حسابداری شرکتها🔗مبانی کار تصفیه‌خانه‌های آب🔗مبانی کامپیوتر و برنامه سازی🔗مبانی مديريت زنجيره تامين