مقاله آزمایش بررسی حرکت مستقیم با شتاب ثابت

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مقاله آزمایش بررسی حرکت مستقیم با شتاب ثابت وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.|آزمایش بررسی حرکت مستقیم با شتاب ثابت هدف آزمایش هدف ما در این آزمایش محاسبه حرکت مستقیم باشتاب ثابت است که به صورت زیر است. _____________________________________________________ تئوری آزمایش جابهجایی {{|}} جابهجایی به این پرسش که "آیا جسم حرکت کرده |40249692|isnafile|حرکت مستقیم با شتاب ثابت,انواع حرکت,انواع شتاب,فیزیک حرکت و شتاب,فرمول حرکت و شتاب,کاربرد اندازه گیری حرکت و شتاب,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

آزمایش بررسی حرکت مستقیم با شتاب ثابت

هدف آزمایش

هدف ما در این آزمایش محاسبه حرکت مستقیم باشتاب ثابت است که به صورت زیر است.

_____________________________________________________

تئوری آزمایش

جابه‌جایی

{{|}}

جابه‌جایی به این پرسش که "آیا جسم حرکت کرده است؟" جواب می‌دهد. نماد را یادداشت کنید. این نماد نوعی از نماد "برابری مافوق" (super equals) است که نشان می‌دهد نه تنها جابه‌جایی را برابر می‌کند بلکه عمدتاً جابه جایی از طریق به طور عملی تعریف می‌شود. ما می‌گوییم که عمل (عملکرد) جابه جایی را تعریف می‌کند. زیرا عمل یک روش قدم به قدم برای مشخص کردن جابه جایی ارائه می‌دهد یعنی: 1. جایی که جسم در آغاز است را اندازه گیری کنید. 2. جایی که جسم در چند لحظه بعد قرار دارد را اندازه گیری کنید. 3. تفاوت بین ارزش این دو موقعیت را مشخص کنید. از یادداشت اینکه جابه جایی همان مسافت طی شده نیست مطمئن شوید. برای مثال یک بار مسافرت به طور محیط دایره را فرض کنید. اگر شما همان جایی که شروع کرده بودید تمام کنید جابه جایی شما صفر است اگر چه شما مسافتی را به طور آشکار طی کرده اید. در حقیقت جابه جایی میانگین مسافت طی شده است.در مسافرت شما به دور دایره میانگین حرکت شمال و جنوب شما همان میانگین حرکت شرق و غرب شماست. آشکارا ما بعضی از اطلاعات مهم خود را از دست می‌دهیم. راه حل دوباره به دست آوردن این اطلاعات استفاده از فاصله جابه جایی کوچکتر است. برای مثال به جای محاسبه کردن جابه‌جایی شما در طول دایره در یک مرحله طولانی، دایره تقسیم شده به 16 قسمت مساوی را در نظر می‌گیریم. مسافت طی شده در طول هر یک از این بخش‌ها را حساب می‌کنیم و سپس همه نتیجه‌ها را با هم در کنار هم جمع می‌کنیم. اکنون مسافت طی شده شما صفر نیست اما چیزی نزدیک به محیط دایره است. آیا مقدار تقریبی شما به اندازه کافی درست و خوب است؟ سرانجام، آن به سطح دقت شما که در اجرای دقیق نیاز دارید بستگی دارد، اما خوشبختانه شما همیشه می‌توانید از تجزیه‌های خوب و دقیق استفاده کنید. برای مثال ما توانستیم مسافت طی شده شما را به 36 قسمت مساوی برای بهتر شدن نتیجه تقریبی تقسیم کنیم. به سفر شما به دور دایره برمی گردیم. شما می‌دانید که مسافت درست به طور ساده همان محیط دایره است مشکل این است که ما اغلب برای مشخص کردن مسافت درست طی شده با یک محدودیت واقعی (عملی) مواجه می‌شوید. (برای مثال مسیر طی شده تعداد زیادی پیچ و تاب و فراز و نشیب دارد) خوشبختانه ما همیشه می‌توانیم جابه جایی را مشخص کنیم و به وسیله انتخاب دقیق مراحل به اندازه‌های کوچک و از جابه جایی برای به دست آوردن یک مقدار تقریبی درست و خوب برای مسافت طی شده استفاده کنیم. (ریاضیات حساب دیفرانسیل و انتگرال یک روش‌شناسی رسمی فراهم می‌کند به منظور تخمین رسمی یک "true value" از طریق استفاده پی در پی از مقادیر تقریبی بهتر). در ادامه این بحث من میخواهم Δ را با δ جایگزین کنم برای نشان دادن اینکه مراحل به اندازه کافی کوچک جابه جایی استفاده ‌شده است


مطالب دیگر:
تاريخ مصر باستانتاريخچة سينما در ايران از پيدايش تا پايان دورة پهلوي اولتاريخچه و مفاهيم پايه در طرحريزي سيستم مديريتتاژكداران نسج و خونتاملی در معجزات پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلمتب روماتيسمي 1تب روماتيسميتبارشناسی توسعه و پیشرفت در اندیشه غربتثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنجتجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكيتجاری سازی تحقیقات دانشگاهیتجديد ساختار و بازنگري مقررات در صنعت برقتجزیه تحلیل و طراحی سیستمهاتجزیه تحلیل اتصال کوتاه نامتقارنتجزیه و تحلیل تجربی روایی و پایایی معیارها و ابعاد کارت امتیازدهی متوازنتجزیه و تحلیل سیستمهاتجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانهتجزیه و تحلیلتجزیه وتحلیل سیستمتجزيه نمونه آلودگيهاتجزيه و تحليل مهارتهاي بسكتبالتجهیزات پروماتجهیزات شبکهتحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسی تا کاربردهای عملیاتیتحقیقات زیست پزشکی