بررسی اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس و انواع کاربرد های پیزوالکتریک

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس و انواع کاربرد های پیزوالکتریک وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.|فهرست مقدمه و تاریخچه 4 تاریخچه کشف 4 اثر پیزوالکتریک 7 اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس 8 ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواد 8 وابستگی مواد پیزو الکتریک به دما 9 روابط ریاضی 10 کاربرد های پیزو الکتریک 19 کاربرد های سرامیک مهندسی برق 21 شتاب|30014340|isnafile|بررسی اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس و انواع کاربرد های پیزوالکتریک

فهرستمقدمه و تاریخچه 4تاریخچه کشف 4اثر پیزوالکتریک 7اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس 8ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواد 8وابستگی مواد پیزو الکتریک به دما 9روابط ریاضی 10کاربرد های پیزو الکتریک 19کاربرد های سرامیک مهندسی برق 21شتاب سنج های پیزو الکتریک 23موتور پیزو الکتریک 27شرایط بازار اقتصادی قطعات و تجهیزات پیزو الکتریک 30سنسور هدايتي و خازني 32سنسورهاي شناور 33سنسور هاي تبادل گرمايي 34سنسورهاي القايي 34سنسورهاي فتو الكتريك 35سنسورهاي فشاري 36سنسورهاي التراسونيك 36سنسورهاي لرزشي 37سنسور هاي وزن 38توضیحات 39منابع 41مقدمه و تاریخچهتاریخچه کشفاز اثر ایجاد قطب الکتریکی در بلور بوسیله تغییر حرارت که باعث ایجاد یک پتانسیل الکتریکی در مواد می شودکه توسط این مطالعهاین نفر یعنیCarl Linnaeus وFranz Aepinusدر میانه های قرن هجدهم مشخص شد . جرقه این خاصیت فیزیکی شکل گرفت . طراحی این دانش و آگاهی باعث شد که Rene Just Hauyو AntioneCessarادعا کننده که وابستگی و ارتباطی بین فشار و تنش مواد و تغییرات بار ماده وجود دارد . اگر چه آزمایشات این دو به نتیجه نرسید .اولین اثبات قضیه و اثر پیزوالکتریک در سال 1880 توسط دو برادر با نام های Pierre Curie و Jacques Curieبود. اطلاعات این دو دانشمند رفتار بسیاری از کریستال ها مانند تورمالین ، کوارتز ، کانی شکر ، Rochelle salt (نمک راچل) ( تتراهیدرات ، جوهر پتاسیم ، سدیم ) را آشکار کرد .در سه دهه بعد، همکاری فراوانی در انجمن های علمی اروپا در زمینه پیزو الکتریسیته انجام شد و واژهای میدان پیزوالکتریسیته بوسیله آنها استفاده شد . البته کارهای انجام شده برروی رابطه ی میان الکترومکانیکی مختلطبا کریستال های پیزو الکتریک در سال 1910 انجام شد و اطلاعات آن به صورت یک مرجع استاندارد است. به هر حال پیچیدگی علم مربوط به مواد پیزوالکتریک باعث شده که کاربردهای این عداد تا چند سال قبل رشد پیدا نکند . لانگوین ات آل در طی جنگ جهانی اول مبدل آلتراسونیک پیزوالکتریکی ساخت . موفقیت او باعث ایجاد موقعیت های استفاده از مواد پیزو الکتریک در کاربرد های زیر آبی شد.در سال 1925،Busch ، Schewer خاصیت پیزوالکتریک ، پتاسیم دی هیدروژن فسفات (KDP) را کشف کردند . خانواده پیزوالکتریک های دی هیدروژن فسفات اولین خانواده ی عمده از مواد پیزوالکتریک و فرو الکتریک بود که کشف شده بود. در طی جنگ جهانی دوم ، تحقیقات در زمینه ی مواد پیزوالکتریک بوسیله ی آمریکا شوروی سابق و ژاپن بسط داده شد . محدودیت های ساخت این مواد از تجاری شدن آنها جلوگیری می کرد امّا این مسئله نیز پس از کشف باریم تیتانات و سرب زیر کونات تیتانات (PZT) در دهه های 1940و1950 برطرف شد . این خانواده از مواد خاصیت دی الکتریک و پیزو الکتریک بسیار خوبی داشتند تا این تاریخ PZT یکی از مواد پیزوالکتریک پرکاربرد است . این نکته قابل توجه است که بیشترین سرامیک های پیزوالکتریک تجاری در دسترس ( مانند باریم تیتانات و PZT ) شبیه به ساختار پرسکیت (Perovskite) با فرمول Catio3دارند.تقریباً در سال 1965 بود که چندین شرکت ژاپنی بر روی تولید فرآیندها و کاربرد های جدید وسایل پیزوالکتریکی ، متمرکز شدند ، موفقیت تلاش محققین ژاپنی موجب شد تا محققین دیگر کشورها به سمت تحقیقات در ایران زمینه جذب شوند و امروزه ،نیاز ها و استفاده ها از این مواد در بسیاری از رشته ها از جمله کاربردهای پزشکی ، ارتباطات ، کاربردای نظامی ، صنعت خودرو گسترش یافته است . بررسی تاریخچه ی پیزوالکتریسیته توسط W.G.cady انجام شده است و در سال 1971نیز کتابی با عنوان سرامیک های پیزوالکتریک منتشر شد که هنوز هم به عنوان یکی از منابع قوی در زمینه ی پیزوالکتریک ها مطرح است.اثر پیزوالکتریکاثر پیزو الکتریک به زبان ساده ، قابلیت برخی از مواد و کریستال هاست برای تبدبل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی است . تولید اختلاف پتانسیل الکتریکی در برخی بلورهای نارسانا مثل ( کوارتز ) تحت کشش یا فشار همان اثر پیزوالکتریک است .پلاریته پتانسیل دو وجه بلور در دو حالت تنش و کُرنش هم ارزند و هرچه میزان فشار کشش باشد، اختلاف پتانسیل تولید شده به صورت خطی بیشتر خواهد شد . اثر معکوس پیزوالکتریک نیز در این معنی ، تغییر شکل بلور میزان الکتریکی بین دو وجه روبروی آنها می باشد.

اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوسوقتی ماده پیزوالکتریکی تحت تأثیر مکانیکی ( به صورت انبساط یا انقباض ) قرار گیرد ،مقداری بار الکتریکی در سطح آن ظاهر می شود . این بار الکتریکی در اثر نامتقارن بودن سلول یکه واحد کریستال است که به تولید میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی منجر می شود . به این اثر پیزوالکتریک مستقیم گویند . حال اگر در پی اعمال میدان الکتریکی با مقادیر گرانش مکانیکی و تغییرات مکانیکی در ساختار سرامیک مواجه شویم به این اثر پیزوالکتریک معکوس گویند . که هر دو اثر کاربردیهای متفاوت و فراوان دارند .ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواداثر پیزوالکتریک با ساختار مولد ارتباط دارد . وقتی مرکز بارهای مثبت ماده اندک از مرکز بارها منفی فاصله بگیرد،یک دو قطبی حاصل می شود ، این پدیده در موادی رخ می دهد که ساختارهای بلوری آنها نامتقارن است . در برخی مواد با گشتاور دو قطبی دائمی روبرو می شویم که نتیجه ای از عدم تقارن ذاتی در ساختار بلوری است. ولی در مواد دیگر برای ایجاد گشتاور دو قطبی باید کرنش مکانیکی پدید آورد . از سی و دو بلور ، چیست و یک عدد از آنها فاقد مرکز تقارن هستند . بیست عدد از آنها خاصیت پیزو الکتریک از خود بروز می دهند و ده تای دیگر برای نشان دادن گشتاور دو قطبی نیاز به کرنش مکانیکی دارند . وقتی فاصله بین بارهای مثبت و منفی بر اثر کرنش مکانیکی تغییر کند . میزان الکتریکی ناشی از دو قطبی تغییر می کند و بار روی الکترود تغییر می کند . این فاصله را همچنین می توان یا اعمالمطالب دیگر:
📖معماری ساختمان های مشهور📖شیر اطمینان طراحی شده در سالیدورک📖Rigid couplings (کوپلینگ سفت و محکم) طراحی شده در سالیدورک📖شیر اطمینان طراحی شده در Autodesk Inventor📖کوپلینگ موتورها (Motor coupling) طراحی شده📖چکش طراحی شده در سالیدورک📖اسکیت برد طراحی شده در سالیدورک📖جک ماشین طراحی شده در سالیدورک📖عینک طراحی شده در سالیدورک📖طرح توجيهي توليد ساخارین (شکر مصنوعی)📖طرح توجيهي توليد روغن سبوس برنج📖طرح توجیهی تاسیس کارگاه خیاطی📖طرح تکثیر و پرورش آبزیان📖طرح توجیهی تولید بخاری گاز سوز📖طرح توجیهی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک📖طرح توجیهی تاسیس سنگ فروشی📖طرح توجیهی تولید دستگاه بسته بندی (شیرینگ)📖طرح کارآفرینی توليد چسب مایع وینیلی (فویکل)📖طرح کارآفرینی توليد آنیلین📖طرح کارآفرینی تولید ضد زنگ (Red Oxide Primer)📖طرح کارآفرینی تولید اسيد كلريدريك (جوهر نمک)📖طرح کارآفرینی تولید انواع نوشابه گاز دار📖مداد طراحی شده در سالیدورک📖طراحی و مونتاژ تک تک قطعات دستگاه جوجه کشی در نرم افزارکتیا📖طراحی و مونتاژ تک تک قطعات جرثقیل در نرم افزارکتیا